Naapurinvaaran kyläyhdistyksen pitkäjänteinen työ seudun niittyjen hoidossa on palkittu Kainuun vuoden maisematekona 2020. Tänä vuonna kilpailun teemana oli niityn lumo.

Voiton myötä Naapurinvaaran kyläyhidstys pääsee mukaan kilpailemaan valtakunnallisesta palkinnosta. Palkinto jaetaan 19.11. 2020.

Naapurinvaaran valinnalle ovat perusteitan muun muassa pitkäjänteinen työ, yhteisöllinen tekeminen sekä kekseliäät ja uutta luovat toimintatavat. Kyläyhdistys lähti aikanaan mukaan Maisemat ruotuun -hankkeeseen, jonka avulla nykyiset laiduntajat ja yhteistyömallit luotiin.

– Kohteessa yhdistyvät yhteinen tekeminen, tavoitteellisuus, suunnitelmallisuus ja laaja merkitys ihmisille ja luonnolle, perusteluissa todetaan.

Vieraslajien torjunnan ja niittyjen hoidon yhdistäminen on pitänyt Naapurinvaaran ympäristön ja maiseman kunnossa ja mahdollistanut alueelle valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen ja kulttuuriympäristökohteen statuksen.

Niitty- ja laidunkokonaisuus sisältää perinnebiotooppeja, piennar- ja pihaniittyjä. Hoidon piirissä on noin 74 hehtaaria, joista laidunalueita on 20 hehtaaria.

Yhteistyö niittyjen ja maiseman hoidossa on tärkeää. Toiminnan ytimessä on Naapurinvaaran kyläyhdistys, jolle maisemateko palkinto myönnettiin, mutta vuosien varrella ja edelleen hoitoon ovat osallistuneet useat tahot. Näitä ovat muun muassa Sotkamon kunta, ely-keskus, Tenetin koulu, useat järjestöt sekä yksittäiset maanomistajat.

Sotkamon Nuorisoseura, Sotkamon Nuorisoseurasäätö ja Naapurinvaaran Huvikeskus ovat kantaneet kortensa yhteiseen kekoon.  Maa-alueet on pidetty siistinä, aikoinaan toteutettiin etelärinteen kuusikon harvennushakkuu ja useita aiheeseen liittyviä tilaisuuksia on järjestetty Huvikeskuksen tiloissa.

Yhtenä keväänä Huvikeskuksen väki tempaisi ja keräsi roskat pois Naapurinvaarantien varresta.

Lisää kommentti


Turvakoodi
Päivitä