Sotkamon Nuorisoseuran vuosittaisen tunnustuksen,  Jaakon Puukon sai tänä vuonna Kyllikki Korhonen.

Arvostetun tunnustuksen Kyllikille ojensivat Sotkamon Nuorisoseuran syysvuosikokouksessa  sunnuntaina Jaakko Sorvarin poika Yrjö Sorvari ja Sotkamon Nuorisoseuran puheenjohtaja Maija Granqvist sekä sihteeri Aija Heikkinen.

Jaakon Puukon syntysanat lausui Sotkamon Nuorisoseuran kunniapuheenjohtaja Jaakko Sorvari (1924-1994). Puukko annetaan ”miehen työstä”, toiminnasta paikkakunnan hyväksi ja yhtenä perusteena on myötämielisyys Nuorisoseuraa kohtaan.
Vaikka miehen työ olikin perusteena, ei kunniapuheenjohtaja määrännyt tunnustusta vain miehille annettavaksi.

Kyllikki Korhonen on hoitanut vuosikymmeniä yhteisiä asioida muun muassa Sotkamon kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston sekä eri lautakuntien jäsenenä. Kyllikki Korhonen on ollut myös käräjäoikeuden lautamiehenä ja hänelle on myönnetty herastuomarin arvonimi.

Kyllikki Korhonen on osallistunut useiden yhdistysten toimintaan.  Hän on käynyt talkoissa välittämättä siitä, mitä aatesuuntaa yhdistys edustaa.

Sotkamon Nuorisoseuran hallitus arvostaa erityisesti hänen esimerkillistä suhtautumistaan talkootyöhön  sekä siihen, että Kyllikki on ollut valmis tulemaan tarvittaessa avuksi edelleenkin.

Kyllikki Korhonen on edelleen Vuokatin Demokraattisen yhdistyksen hallituksessa. Yhdistys lahjoitti Naapurinvaaralle Defibrillaattorin eli sydäniskurin. Vuokatin Demokraattinen yhdistys on vastaavan laitteen lahjoittanut aiemmin myös Sotkamon Työväentalolle.  Defibrillaattorin luovutti Vuokatin Demokraattisen yhdistyksen puheenjohtaja Lauri Järvinen.
Vuosi  2019 on Naapurinvaaran Huvikeskuksen juhlavuosi.

Nykyisellä paikalla on tansseja järjestetty vuodesta 1959 lähtien. Ensin SKP:n Kainuun piirin toimesta. Vuodesta 1991 toiminnasta on vastannut Sotkamon Nuorisoseura.

Juhlavuoden kunniaksi on valmistumassa kalenteri. Mainonnassa juhlavuosi näkyy uudistuneena logona ja ilmoitusten värimaailman muutoksena.

60-vuotisjuhlatanssien päivämäärä on 27.7.

Kaikkiaan tansseja vuonna 2019 on noin 30.  Lisäksi muita tilaisuuksia.

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi valittiin vuosi sitten Maija Granqvist. Puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan.  Hallituksen erovuoroisista jäsenistä uudelleen valittiin Jukka Akkanen, Pertti Granqvist ja Jouko Malinen.

Eroa pyytäneen Seija Hämäläisen tilalle valittiin Aija Heikkinen. Säätiön hallitukseen nuorisoseuran niin sanottuna vaihtuvana jäsenenä valittiin Jouko Malinen.

Hallituksen esittämä talousarvio ja toimintasuunnitelma hyväksyttiin yksimielisesti.


Kuvassa vasemmalla Lauri Järvinen, Kyllikki Korhonen ja Nuorisoseuran varapuheenjohtaja Rauno Ketomäki.

Lisää kommentti


Turvakoodi
Päivitä